Annetamistalgud 2020


Osaleme üle-eestilistel annetamistalgutel!
Muusikariistad Väike Werrone Koolile
Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru, 65609 Võru maakond
Kool on inimeste kohtumise koht, mille sisemine tuum on inimese areng. Üheks ürgsemaks ja universaalsemaks arenemise vormiks on muusika. Läbi erinevate muusikainstrumentide saame arendada laste kehalist, ruumilist, verbaalset, matemaatilist võimekust ning intelligentsust. Selleks vajame võimalikult erinevaid pille ja seeläbi rikastame laste õpiruumi.
Kogume annetusi harfide, ksülofonide ja trianglite ostmiseks. 
Annetada saad 
SA Werrone EE392200221066418062  või 1. detsembril kell 13.00 koolis, kui kool avab huvilistele oma uksed (Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru, kontakttelefon: 5546938).
Väike Werrone Kool on vaimustunud waldorfpedagoogikast ning nüüdisaegsest õpikäsitusest.