Ümberkorraldused seoses COVID-19 viirusega

11.03.2021

Kool on distantsõppel alates 11.03.2021

24.09.2020

Kuigi Võru linnas on 24. septembri jooksul laekunud mitmeid positiivseid koroonateste, jätkame tavapärases kontaktõppes. Siiski, on arusaadav, kui keegi soovib lapse koolist koju jätta. Sellest teavitage klassiõpetajat, kes saab siis kodust õppimist juhendada. Jälgime olukorda ja oleme valmis üle minema osalisele või täielikule distantsõppele. Püsime terved!


12.05.2020

ÕPPETÖÖST JA KOOLIKORRALDUSEST ALATES 18. MAIST. Alates 18. maist on võimalus lastel jälle kooli tulla, kuid veel mitte endisel viisil klasside kaupa, vaid kohtumised õpetajatega toimuvad individuaalselt või väikeses grupis. Logopeedi juures käinud lapsed saavad võimaluse sellega jätkata. Eripedagoog tegeleb lastega, kellega enne distantsõppe perioodi kohtuda ei jõudnud. Õpetajad annavad info, millal nad kedagi ootavad. Praegu on väga hea aeg lastega individuaalselt tegeleda, et aru saada, kui kaugele ollakse õppetööga jõudnud ning selle alusel sügiseks plaane teha. Toimuvad arenguvestlused.Paralleelselt jätkub distantsõpe, vastavalt vajadusele, vähemalt mai lõpuni. Juuni kohta teeme otsuse, kui aeg lähemale jõuab.Koolis väldime suurematesse gruppiesse kogunemist. Välisuste juures on käte desinfitseerimisvahendid ja isikukaitsevahendid (kindad, maskid) ning prügikastid kasutatud vahendite jaoks. Isikukaitsevahendite kasutamine on võimalus, mitte kohustus. Tuulutame ja koristame ruume iga päev. Väiksemategi haigustunnustega palume kooli mitte tulla. Toitlustamist ei ole planeeritud. Soovime suveks garderoobid tühjaks saada. Hoolitsege selle eest, et isiklikud asjad saaksid koju.

14.04.2020

Õppemaksusoodustust majanduslike raskuste tõttu saab taotleda kuni 10%. Selleks tuleb saata avaldus kooli pidaja SA Werronele, e-posti aadressile info@vwk.ee. Avaldusele on tarvis kirjutada soodustuse taotlemise põhjus, soodustuse määr ja soodustuse periood.

29.03.2020

30. märtsil kell 12-13 on koolimaja avatud, saab käia vajalike asjade järel. Hoidkem 2×2 reeglist (kaks inimest kahe meetrise vahega) kinni ka siseruumides.

26.03.2020

Täna on distantsõppe üheksas päev. Eelmine nädal läks ilmselt uuest elukorraldusest aru saamiseks. Sel nädalal on juba rohkem kogemust ja eeldatavasti mõtteid-tundeid, mida kirja panna. Selleks on võimalus siin https://lingid.ee/QBI3B

19.03. 2020

Haridus- ja Teadusministeerium on koondanud eriolukorraga seotud korduma kippuvad küsimused haridusvaldkonnas veebilehele
https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele?fbclid=IwAR1gGCeJx3I7um4iX3u2uPRehoqZDjjQHmsoMACEP5VSbRfKnC4pHgk5PVA

18.03.2020

Head lapsevanemad!

Suur tänu teile oma laste õppimise toetamise eest!

Uue olukorraga kohanemine võtab aega. Keskendume praegu eelkõige õppetöö korralduse kujundamisele. Esimesed ülesanded ja tähtajad on saadetud. Koduse õppimise maht on kindlasti suurem kui tavapäraselt.

Praegune olukord nõuab nii õpetajatelt, vanematelt kui ka lastelt suuremat paindlikkust ja loovust kui ei iial varem.

Õpetajad on olemas. Küsige julgelt abi, täpsustusi. Tagasiside aitab planeerida järgmisi nädalaid. Õpetajad teevad omavahel koostööd ja valmistavad ette materjale, et vähendada praegust killustatust (eriti vanemates klassides) ja saadetud infot oleks lihtsam jälgida.

Aitäh meile juba öeldud toetavate sõnade ja ettepanekute eest!

Meie kool kaotab kaugõppega oma metoodilises tugevuses ja eripäras. Läbi keha, rütmide, tajude, kirjelduste, jutustuste, piltide, ainevihikute, praktika ja kunstilise tegevuse õppimine, rääkimata üheskoos õppimisest on tavaolukorras kooli igapäevane osa. Küllap on kaugõppel ka head küljed. Keskendume sellele, mida praegu teha saame.

Nii nagu koolis jõuavad lapsed tegeleda õppetööga erinevas mahus, nii ka kodus. Kui kontakttundides õpetaja näeb, kas, kus ja millega lapsel raskusi tekib, siis distantsõppe puhul mitte. Distantsõppe puhul tuleb lapsevanemal või lapsel ise õpetajale raskustest teada anda, samuti sellest, kui laps vajab keerulisemaid või lisaülesandeid.

Loodetavasti on mõnepäevase kogemusega tekkimas nii teis kui lastes teatud kindlus ja arusaam, mida oodatakse õpetajate poolt, kui palju laps tuge vajab ja kui palju kogu õppetöö aega võtab. Sõltuvalt lapse vanusest ja individuaalsest enesejuhtimisoskusest on lastel vanemapoolse juhendamise vajadus väga erinev. Vanemate õpilaste arusaam õppimisest ja koolitööst on selgem ja teadlikum kui noorematel, vaja on ehk toetada ajalisel planeerimisel ja rütmi hoidmisel.

Koolid on distantsõppe korraldanud erinevalt. Meie soovime õppe võimalikult ladusaks sujumiseks olla paindlikud.

• Oleme paindlikud pere vajaduste suhtes. Mõistame, et iga pere olukord on praegu erinev, mitmelapselises peres ei pruugi jaguda digivahendeid ning lapsevanema aega ja energiat.

• Oleme paindlikud õppeaja suhtes. Nüüd on võimalus valida õppimiseks sobiv aeg ja ei ole vajalik lähtuda kooli päevakavast. Küll soovitame teha koduse päevakava, et päev lihtsalt käest ei lipsaks.

• Oleme paindlikud õppetegevuste jaotumise suhtes. Me ei ole rangelt kinni tunniplaanis. Ka siin saab igaüks ise õppimiseks meelepärase viisi valida – kas keskendub iga päev erinevale ainele või teeb iga päev igast ainest natuke. Õpetaja võib anda soovitusi, kuidas õppemahtu nädala peale jaotada. Tähtajad on, et aidata järjel püsida. Erinevalt tavapärasest koolipäevast, saab nii õppesisu ise planeerida. Motiveerimiseks ja ülesannetes orienteerumiseks võib abiks olla tabel, ajajoon vms ise tehtud abivahend, kus on kirjas tegemata ja tehtud tööd.

Rahulikku meelt! Käime õues ja peseme käsi! Me elame selle aja üle!


16.03.2020

Täna on koolimaja avatud kell 12-14. Saab käia vajalike asjade järel.

13.03.2020

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Seega pikeneb esialgu planeeritud distantsõppe periood 27. märtsini.

12.03.2020

Distantsõpe on meile kõigile uus olukord. Osad klassid on koduse õppetöö või vähemalt osa sellest juba saanud, teistele saadavad õpetajad juhendid/ülesanded/õppematerjalid homme ja vajadusel ka järgnevatel päevadel. Küsimuste korral pöörduge õpetaja poole. Head tervist kõigile!


12.03.2020

Head lapsevanemad! Võru linnas kehtivad piirangud seoses koroonaviiruse leviku ennetamisega!

Seoses COVID-19 koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega võttis linnavalitsus konsulteerides Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga täna vastu otsuse sulgeda ajutiselt või viia distantsõppele koolid ja lasteaiad perioodil 12.03–17.03.2020. Tegutseme samuti. Tänane koolipäev lõpeb söömisega nüüd. Kellel on vaja jääda kooli, palun andke kiiresti teada Facebookis või sõnumina 5669 5364.