Visioon ja missioon


Väikse Werrone Kooli visioon on olla hinnatud, toimiv ja jätkusuutlik waldorfpedagoogikal põhinev haridusasutus Võrumaal.

Väikse Werrone Kooli missioon on rikastada Võrumaa haridusmaastikku ja pakkuda lastele (ja lapsevanematele) igakülgset arenguvõimalust waldorfpedagoogika põhimõtetest lähtuvalt.