Kolleegium

Kolleegium juhib kooli õppe- ja kasvatustööd ning täidab õppenõukogu ülesandeid.

Kolleegiumisse kuuluvad õpetajad ja direktor.

2018/19. õppeaastal toimuvad kolleegiumi koosolekud teisipäeviti kell 13.30-15.00 (v.a koolivaheaegadel ja erandjuhtudel).