Kolleegium

Kolleegium juhib kooli õppe- ja kasvatustööd ning täidab õppenõukogu ülesandeid.

Kolleegiumisse kuuluvad õpetajad ja direktor.

Kolleegiumi koosolekud toimuvad üle nädala neljapäeviti kell 14.-16.00 (v.a koolivaheaegadel ja erandjuhtudel).