Kolleegium

Kolleegium juhib kooli õppe- ja kasvatustööd ning täidab õppenõukogu ülesandeid.

Kolleegiumisse kuuluvad õpetajad ja direktor.

Kolleegiumi koosolekud toimuvad kolmapäeviti kell 13.45-16.00 (v.a koolivaheaegadel ja erandjuhtudel).