Koolipäev ja koolivaheajad

Koolipäev

8:00-8:30 Kooli saabumine

8:30-10:00 Põhitund

10:00 Teepaus

10:20-12:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

12:00 Koolilõuna

12:20-14:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

14:00 Koolipäeva lõpp

Tulenevalt ekskursioonidest, õppekäikudest, pidudest, teemanädalatest jms tegevusest võib päevakavas esineda muudatusi.

Igal klassi tunniplaani annab klassiõpetaja.

Koolivaheajad

2020/21. õppeaastal:

1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.