Koolipäev ja koolivaheajad

Koolipäev

8:00-8:30 Kooli saabumine

8:30-10:00 Põhitund

10:00 Teepaus

10:20-12:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

12:00 Koolilõuna

12:20-14:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

14:00 Koolipäeva lõpp

Tulenevalt ekskursioonidest, õppekäikudest, pidudest, teemanädalatest jms tegevusest võib päevakavas esineda muudatusi.

Igal klassi tunniplaani annab klassiõpetaja.

Koolivaheajad

2019/20. õppeaastal

21.–27. oktoober 2019

23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020

24. veebruar – 1. märts 2020

20. – 26. aprill 2020

10. juuni – 31. august 2020