Koolipäev ja koolivaheajad

Koolipäev

8:00-8:30 Kooli saabumine

8:30-10:00 Põhitund

10:00 Teepaus

10:20-12:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

12:00 Koolilõuna

12:20-14:00 Õppetegevused väikese vahetunniga

14:00 Koolipäeva lõpp

Tulenevalt ekskursioonidest, õppekäikudest, pidudest, teemanädalatest jms tegevusest võib päevakavas esineda muudatusi.

Igal klassi tunniplaani annab klassiõpetaja.

Koolivaheajad

2021/22. õppeaastal:

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a IX kl) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.