Partnerid

Täname kõiki partnereid!

Toitlustab Võru Köök

Koolitervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ

e-post tugikoda@gmail.com

mob +372 515 6094 Marje Ossip

Haldusjärelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab
Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
e-post hm@hm.ee
telefon +372 735 0222

Meie headeks kaaslasteks on

Võru Linnavalitsus

Võru Vallavalitsus

Setomaa Vallavalitsus

Avatud Meele Instituut