Partnerid

Täname kõiki partnereid!

 

Toitlustab P. Dussmann Eesti OÜ

Lapsed käivad söömas Võru Kesklinna Koolis http://www.dussmann.ee/et/teenused/toitlustamine/menueued/voru-kesklinna-kool/

 

Koolitervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ Marje Ossip

e-post tugikoda@gmail.com

mob +372 515 6094

 

Haldusjärelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab
Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
e-post hm@hm.ee
telefon +372 735 0222

 

Meie headeks kaasteelisteks on

Võru Linnavalitsus

Võru Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus