Partnerid

Täname kõiki partnereid!

Toitlustab Võru Köök

Koolitervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ

e-post tugikoda@gmail.com

mob +372 515 6094 Marje Ossip

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

Muuhulgas viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna  peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Meie headeks kaaslasteks on

Võru Linnavalitsus

Võru Vallavalitsus

Setomaa Vallavalitsus

Avatud Meele Instituut