Partnerid

Täname kõiki partnereid!

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWLÜ)

EVWLÜ on Eesti waldorfkoolide ja -lasteaedade katusorganisatsioon

Väike Werrone Kool on EVWLÜ liige

Toitlustab P. Dussmann

Ruume rendib Võru Tarbijate Ühistu

Võru Tarbijate Ühistu on vastutustundlik ning sotsiaalselt mõtlev ettevõte.

Koolitervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ

e-post tugikoda@gmail.com

mob +372 515 6094 Marje Ossip

Võru Linnavalitsus

Võru Vallavalitsus

Avatud Meele Instituut

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

Muuhulgas viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna  peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.