Partnerid

Täname kõiki partnereid!

Toitlustab Võru Köök

Koolitervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ

e-post tugikoda@gmail.com

mob +372 515 6094 Marje Ossip

Järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

Meie headeks kaaslasteks on

Võru Linnavalitsus

Võru Vallavalitsus

Setomaa Vallavalitsus

Avatud Meele Instituut