Tegevusload

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

23.05.2018 nr 1.1-2/18/209

Tegevusloa andmine Väike Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 54 lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 01.04.2018 esitatud taotluse alusel:
1. Annan tegevusloa Sihtasutuse Werrone (registrikood: 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool kehtivusega kuni 31.08.2021 õppe korraldamiseks põhikooli II kooliastmes Võru linnas

(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

2.11.2020 nr 1.1-2/20/260

Tegevusloa andmine Väike Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 54 lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 23.10.2020. a esitatud taotluse alusel:
1. Annan Sihtasutuse Werrone (registrikood 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool tähtajatu tegevusloa õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Võru linnas

(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister