Tegevusload

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

23.05.2018 nr 1.1-2/18/209

Tegevusloa andmine  Väiksele Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 54 lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 01.04.2018 esitatud taotluse alusel:
1. Annan tegevusloa Sihtasutuse Werrone (registrikood: 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool kehtivusega kuni 31.08.2021 õppe korraldamiseks põhikooli II kooliastmes Võru linnas

(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

25.07.2017 nr 1.1-2/17/197

Tegevusloa andmine  Väiksele Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 54 lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 31. märtsil 2017. a esitatud taotluse alusel:

1. Annan tegevusloa Sihtasutuse Werrone (registrikood: 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool kehtivusega kuni 31. august 2020. a õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Võru linnas.

(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister