Tegevusload

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

10.03.2021 nr 1.1-2/21/77

Tegevusloa andmine Väike Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 5lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 01.03.2021 esitatud taotluse alusel:
1. Annan Sihtasutuse Werrone (registrikood 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool tähtajatu tegevusloa õppe korraldamiseks põhikooli II kooliastmes Võru linnas

(allkirjastatud digitaalselt) Liina Kersna minister

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

MINISTRI KÄSKKIRI

2.11.2020 nr 1.1-2/20/260

Tegevusloa andmine Väike Werrone Koolile

Erakooliseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 ja § 5lõike 1 ning Sihtasutuse Werrone 23.10.2020. a esitatud taotluse alusel:
1. Annan Sihtasutuse Werrone (registrikood 90013733) erakoolile Väike Werrone Kool tähtajatu tegevusloa õppe korraldamiseks põhikooli I kooliastmes Võru linnas

(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister