Toeta kooli

Sinu panus loob palju võimalusi!

Toeta õpilast
Sul on suurepärane võimalus olla ristiemaks või ristiisaks lapsele, kelle vanemate majanduslik toimetulek seda ei võimalda. Võta meiega ühendust, et tasuda lapse eest õppemaksu, soetada talle koolitarbeid vms.

Toeta õpetajat
Kooli kõrge kvaliteedi tagab õpetaja. Toeta meie õpetaja arengut koolituse maksumuse, transpordikulude või majutuse eest tasumisel.

Toeta arendavat keskkonda
Meil on unistus sisse seada raamatukogu ja lauamängunurgad, kus on nii akadeemilisust kui ka hubasust. Selleks vajame sobivat mööblit.
Kui aga tead, et kuskil riiulis lihtsalt seisab kirjandust Johannes Käisi või Rudolf Steineri õpetustest, siis meie juures leiavad need raamatud tänulikud lugejad.

Toeta õppevahendite soetamisel
Kasutame spetsiaalseid kriite, värve ja pliiatsid, vihikuid ja pabereid. Kui leiad, et tahad panustada just sellesse, siis uuri täpsemalt, millised koolitarbed meil kasutusel on ja kust neid võiks hankida.

Toeta investeeringuid

Kool kasvab ja laieneb. Investeeringud füüsilisse keskkonda – maja ja õueala jaoks on pidevalt aktuaalsed.

Rahalisteks annetusteks on avatud konto EE392200221066418062 Swedbank

Väike Werrone Kool kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis võimaldab ettevõtetel annetada soodsamatel tingimustel.

Täpsustamiseks võta ühendust info@vwk.ee

Osaleme üle-eestilistel annetamistalgutel Heade Tegude Päev 2020
Muusikariistad Väike Werrone Koolile
Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru, 65609 Võru maakond
Kool on inimeste kohtumise koht, mille sisemine tuum on inimese areng. Üheks ürgsemaks ja universaalsemaks arenemise vormiks on muusika. Läbi erinevate muusikainstrumentide saame arendada laste kehalist, ruumilist, verbaalset, matemaatilist võimekust ning intelligentsust. Selleks vajame võimalikult erinevaid pille ja seeläbi rikastame laste õpiruumi.
Kogume annetusi harfide, ksülofonide ja trianglite ostmiseks.
Annetada saad
SA Werrone EE392200221066418062  või 1. detsembril kell 13.00 koolis, kui kool avab huvilistele oma uksed (Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru, kontakttelefon: 5546938).
Väike Werrone Kool on vaimustunud waldorfpedagoogikast ning nüüdisaegsest õpikäsitusest.