AVALIK KONKURSS

Ole keegi, kes paneb igaüht tundma, et ta on keegi

 

 

Matemaatika õpetaja

Oled oodatud Väike Werrone kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lapsevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Pakume tööd koormusega 0,125 ametikohta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

  • avaldus;
  • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
  • elulookirjeldus;
  • motivatsioonikiri;
  • soovi korral ka täiendavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid saada e-postile info@vwk.ee. Eelneval kokkuleppel võid need tuua kooli ka paberkandjal. Lisainfo telefonil 544 6938.

Asukoht: Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru linn 65609

Kandideerimise lõppkuupäev: 21.01.2021

Kontaktisik: Anneli Võikar

 

Väike Werrone Kool kuulutab välja avaliku konkursi

MUUSIKAÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 04.04.2021)

INGLISE KEELE ÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 01.09.2021)

ametikoha täitmiseks

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on: 

  • avaldus
  • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
  • elulookirjeldus
  • motivatsioonikiri 
  • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru linn).

Konkursi tähtajad on järgmised: 

muusikaõpetaja 25.03.2021, inglise keele õpetaja 21.08.2021

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks info@vwk.ee, mob 554 6938. Kontaktisik Anneli Võikar.