AVALIK KONKURSS

Ole keegi, kes paneb igaüht tundma, et ta on keegi

Väike Werrone Kool kuulutab välja avaliku konkursi 

MUUSIKAÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 01.09.2021), 

INGLISE KEELE ÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 01.09.2021), 

VENE KEELE ÕPETAJA (0,5 ametikohta, tööle asumine alates 01.09.2021, lapsehoolduspuhkuse asendaja), 

KLASSIÕPETAJA (0,75 ametikohta, tööle asumine 01.09.2021) ametikoha täitmiseks. 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, elulookirjeldus, motivatsioonikiri.

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru linn).

Kandideerimistähtaeg 22.08.2021.

Kontaktandmed info@vwk.ee, mob 5332 3642, Anneli Võikar.