AVALIK KONKURSS

Ole keegi, kes paneb igaüht tundma, et ta on keegi

Väike Werrone Kool kuulutab välja avaliku konkursi

MUUSIKAÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 04.04.2021)

INGLISE KEELE ÕPETAJA (0,1 ametikohta, tööle asumine alates 01.09.2021)

ametikoha täitmiseks

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on: 

  • avaldus
  • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
  • elulookirjeldus
  • motivatsioonikiri 
  • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru linn).

Konkursi tähtajad on järgmised: 

muusikaõpetaja 30.03.2021, inglise keele õpetaja 21.08.2021

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks info@vwk.ee, mob 554 6938. Kontaktisik Anneli Võikar.