LASTEAED

Terve Pere Aed on 2013. aastal loodud waldorflasteaed, mis tegutseb Võru lähedal Parksepas. Meil on üks liitrühm 18-le lapsele vanuses 3-7 aastat.

Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale. Lasteaia pidaja on MTÜ Terve Pere Selts, kuhu kuuluvad lasteaias käivate laste vanemad. Majandusasjade eest hoolitseb seltsi juhatus. Õppetööd juhib õpetajate kolleegium. Meie lasteaias käib lapsi viiest Lõuna-Eesti omavalitsusest.

Terve Pere Aed on Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaededa Ühenduse ning rahvusvahelise waldorflasteaedade ühenduse IASWECE liige.

Lasteaiast lähemalt http://tervepereaed.weebly.com/