Väike Werrone Kool – õppiv organisatsioon

Väike Werrone Kool – õppiv organisatsioon

Väike Werrone Kool on esimest aastat tegutsev kool Võrumaal. Meeskond teeb samme, et panna alus meeskonnatööle ja kultuurile, mis saavad kooli osaks ja mõjutavad kooli käekäiku edaspidi. Projektiga tõusevad meeskonnaliikmete organisatsiooni ja meeskonnatööga seotud teadmised-oskused, mis on vajalikud uue kooli jätkusuutliku, missiooni ja visiooniga kooskõlas oleva, enesetõhusust ja õpilase arengut toetava kultuuri kujundamiseks. Valmib kooli tutvustus vanematele, uutele töötajatele, huvilistele.

Projekti periood 18.06.2018 – 31.12.2018

Rakendusüksus Sihtasutus Innove

Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse 5 “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused”